DC Books-Online BookStore
Search
YOGA STHREESOUNDARYATHINU
( Paperback )
Total Votes: 28
Publisher: DC BOOKS
Price : Rs 175 .00 157 .00
Discount : Rs. 18
10 %
Off
In Stock.
Delivered in 5 - 7 business days.

YOGA STHREESOUNDARYATHINU

YOGA STHREESOUNDARYATHINU

സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധനയ്ക്ക് യോഗാഭ്യാസത്തെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി. കൃത്രിമമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഉ്യുാക്കപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധക ലേപനങ്ങളും മറ്റും കുറച്ചുനാളുകളിലെ ഉപയോഗംകൊ്യുുതന്നെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉ്യുാക്കുമ്പോള്‍ ലളിതമായ യോഗാഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീസൗന്ദര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് ദീര്‍ഘകാലം നിലനിര്‍ത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുകയാണിവിടെ. തലമുടി, മുഖം, സ്തനങ്ങളും കൈകളും, ഉദരം, അരക്കെട്ടും തുടകളും കാല്പാദം എന്നിവയുടെ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

YOGA STHREESOUNDARYATHINU

Book : YOGA STHREESOUNDARYATHINU

Author : YOGACHARYA VINCENT EARTHKOTTAYIL

Category : HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS

ISBN : 9788126435647

Binding : Papercover

Publishing Date : 2016-07-19

Publisher : DC BOOKS

Edititon : 2

Number of pages : 230

Language: : MALAYALAM

YOGA STHREESOUNDARYATHINU

YOGA STHREESOUNDARYATHINU


YOGA STHREESOUNDARYATHINU

Post Review

YOGA STHREESOUNDARYATHINU

YOGA STHREESOUNDARYATHINU

E-book

YOGA STHREESOUNDARYATHINU


 Related Books

UDARAROGA CHIKITSARAHASYANGAL

AuthorULAHANNAN T C
Category :  HEALTH & FITNESS
Publisher :  CURRENT BOOKS
Language :  MALAYALAM
Face Value :  ₹  125.00
Special Price :₹  112.00
Total Votes: 11
          
Out of stock

AROGYAVUM BHAKSHANAVUM

AuthorVEKITAKRISHNAN POTTI N
Category :  HEALTH & FITNESS
Publisher :  CURRENT BOOKS
Language :  MALAYALAM
Face Value :  ₹  60.00
Special Price :₹  54.00
Total Votes: 11
 

PRADHAMACHIKITHSA

AuthorDr BARBARA CLEAVER
Category :  HEALTH & FITNESS
Publisher :  DC BOOKS
Language :  MALAYALAM
Face Value :  ₹  295.00
Special Price :₹  266.00
Total Votes: 6
          

YOGAPADAVALI

AuthorYOGACHARYA GOVINDHAN NAIR
Category :  HEALTH & FITNESS
Publisher :  DC LIFE : An imprint of DC Books
Language :  MALAYALAM
Face Value :  ₹  190.00
Special Price :₹  170.00
Total Votes: 60
 

YOGA SOORYANAMASKARAM

AuthorYOGACHARYA VINCENT EARTHKOTTAYIL
Category :  HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS,HEALTH & FITNESS
Publisher :  DC LIFE : An imprint of DC Books
Language :  MALAYALAM
Face Value :  ₹  110.00
Special Price :₹  99.00
Total Votes: 8

Shop with confidence

Secure ShoppingPrivacy PolicyTerms of useShipping Policy

 

Return Policy Payment optionHow to shopSite map

About us

About usContact usFeed backHelp/ FAQ

My Account

My AccountMy OrdersMy Shopping CartMy Wish List

Safe & Secure Shopping

All major credit/
debit cards accepted

Follow us on

Copyright 2012 DC Books.
All rights reserved.Designed by netBIOS